POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność osób korzystających z naszej strony jest dla nas priorytetem. Jako administratorzy herobet.pl, wkładamy dużo pracy w ochronę danych osobowych. Cenimy sobie komfort i bezpieczeństwo naszych Użytkowników. Zachęcamy zatem do zapoznania się z naszą polityką prywatności. 

WPROWADZENIE

 • Każda osoba, odwiedzająca herobet.pl jest Użytkownikiem serwisu.
 • Adres IP (ang. Internet Protocol) to unikatowy numer przypisany urządzeniom w sieciach komputerowych. 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieranie danych służy wyłącznie celom badawczym lub w wyjątkowych okolicznościach – uzasadnionym procedurom prawnym. Piszemy o tym nieco dalej. 

Poniżej zamieszczamy dane, które mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane:

 • Informacje o urządzeniach (w tym adres IP, lokalizacja, rodzaj i wersja przeglądarki czy system operacyjny).
 • Informacje o wizytach Użytkownika oraz sposobach jego korzystania z witryny (w tym źródło odesłań, historia i długość wizyty, ilość wyświetlanych stron oraz ścieżka nawigacji).
 • Informacje podawane podczas dodawania komentarzy (np. adres e-mail).
 • Nazwa Użytkownika wybierana podczas dodawania komentarza.
 • Sposoby korzystania Użytkownika z serwisu herobet.pl. W tym wypadku ze smartfona lub komputera.
 • Informacje przesyłane poprzez e-mail bądź za pośrednictwem strony, w tym metadane oraz treści komunikacyjne.
 • Pozostałe dane osobowe przesłane na stronę serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu podnoszenia jakości strony herobet.pl. Przetwarzanie danych oraz uprawnienia Użytkownika po przystąpieniu do serwisu, reguluje następująca podstawa prawna:

art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 • Kolejnym celem przetwarzania danych, jest gwarancja działania plików cookies na witrynie herobet.pl. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika („RODO”).
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są ponadto w celu ochrony uzasadnionych interesów administratorów. Są to: sporządzanie kopii zapasowych, koniecznych do zapewnienia ochrony danym gromadzonym w serwisie herobet.pl. Administratorzy zastrzegają sobie przy tym prawo do archiwizowania przetworzonych danych oraz do korzystania z nich w razie dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed nimi („RODO”).

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Dbamy o brak arbitralnych zachowań z naszej strony. Brak przymusu wywieranego na Użytkownikach, jest dla nas istotny. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w zależności od danego przypadku, może jednak:

 • utrudnić bądź przeszkodzić w korzystaniu ze strony –  dotyczy to zgody na korzystanie z cookies;
 • przeszkodzić w prowadzeniu korespondencji za pomocą e-maila. 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych przez Użytkowników naszego serwisu, jest dla nich całkowicie bezpieczne i odpowiednio chronione od strony prawnej. Dane osobowe Użytkowników, przechowywane są też na niezależnych i doskonale zabezpieczonych serwerach.

Zebrane dane są zatem bezpośrednio wykorzystywane do pracy nad podnoszeniem jakości, wydajności oraz wygody w korzystaniu ze strony herobet.pl. Nie mniej jednak, istnieją okoliczności prawne w których dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione. Są to:

 • Widoczność nazwy Użytkownika dla innych Użytkowników serwisu.
 • Dodawanie komentarza na stronie herobet.pl, kiedy wymagane jest dodanie nazwy Użytkownika oraz adresu e-mail. Nie jest on jednak widoczny dla pozostałych Użytkowników.
 • Potencjalne lub trwające postępowanie prawne.
 • Ochrona, egzekwowanie bądź ustanowienie praw przysługujących naszemu serwisowi herobet.pl.
 • Pojawienie się nabywcy (lub potencjalnego nabywcy) wszelkiej naszej działalności. To samo tyczy się aktywów, które rozważamy sprzedać albo bezpośrednio sprzedajemy.
 • Uzasadnione przekonanie, że sąd lub inny organ nakaże ujawnienie danych osobowych Użytkownika, wszelkim uprawnionym do tego osobom lub podmiotom.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres trzech lat.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane wyłącznie w celach uzasadnionych prawnie. W tym wypadku z tytułu praw przysługujących administratorom (w celu archiwizacji danych, tworzenia ich kopii zapasowych bądź prowadzenia ewidencji w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi).

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawa do pozyskiwania ich kopii;
 2. egzekwowania sprostowania danych osobowych, w przypadku kiedy dane są nieprawdziwe bądź niekompletne;
 3. wniesienia skargi z tytułu przetwarzania danych;
 4. egzekwowania usunięcia danych osobowych z serwisu;
 5. egzekwowania przeniesienia bądź ograniczenia przetwarzania danych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dokonanego przy tym na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w wypadku, gdy występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania, dotyczy to przypadków, gdy podstawa przetwarzania danych to wyrażona zgoda). 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorzy oświadczają, że dane Użytkowników są przetwarzane zgodnie z wytycznymi:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zostały przez nas wdrożone wszystkie potrzebne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych naszych Użytkowników. Zapewniamy również, że będziemy przechowywać wszelkie dane osobowe, podane przez Użytkowników na całkowicie bezpiecznych serwerach. 

CO TO SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO ONE SŁUŻĄ?

Herobet.pl w sposób automatyczny gromadzi wyłącznie dane zawarte w cookies. Operator witryny to podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies, mający do nich bezpośredni dostęp. Pliki cookies dzielą się na dwa rodzaje – sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne, to nic innego jak pliki tymczasowe. Przechowywane są do momentu wyjścia ze strony serwisu (poprzez wylogowanie, wyłączenie przeglądarki lub włączenie innej strony). Pliki stałe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu ich usunięcia bądź poprzez czas wynikający z ustawień plików.

Operator herobet.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • Optymalizacji treści zawartych w serwisie do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies posiadają umiejętność rozpoznawania urządzenia Użytkownika, by następnie wyświetlić stronę zgodnie z jego preferencjami.
 • Generowania statystyk, które pozwalają badać preferencje, częstotliwość korzystania ze strony oraz zachowania Użytkowników. Badania statystyczne są anonimowe i nie naruszają ochrony danych osobowych. Pozwalają one za to, na dostosowanie funkcjonalności i wyglądu strony do aktualnie panujących trendów i nowinek technologicznych.
 • Korzystania z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, zbierających dane na temat liczby wyświetleń strony. Administratorzy wykorzystują zatem pliki cookies firmy Google LLC, które są związane z usługą Google Analytics.
 • Zbierania danych demograficznych oraz badania preferencji Użytkowników. W ramach ustawień cookies, Użytkownik może przy tym zdecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie tego typu danych.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez nasz serwis, mogą być udostępnione jego partnerom oraz reklamodawcom z nimi współpracujących. Również tutaj, Użytkownik może zdecydować czy wyraża na to zgodę.

Użytkownik w każdym momencie, może zmienić ustawienia przeglądarki w celu zablokowania cookies. Każdorazowo, może uzyskiwać informację o umieszczaniu ich w urządzeniu. Większość przeglądarek, posiada ustawienia akceptujące zapis plików w urządzeniu końcowym. Zmiana ustawień w przeglądarce, może jednak utrudnić dostęp do niektórych zastosowań na stronie. Nie spowodują braku możliwości przeglądania czy czytania treści. Ograniczone mogą zostać jednak takie, które wymagają podania danych. Chodzi np. o dodawanie komentarzy.

KONTAKT: [email protected]